عربی   الماني   بوسنی   فارسی   عبری   کردی   روسی   ترکی  

خوش آمدید به jadati.de
 

در اینجا می توانی موارد اضطراری و آسیب ها را گزارش کنی.

 

(مثلا استثمار جنسی کودکان، جوانان و زنان؛ خشونت، آسیب روحی یا جسمی)

 

 

این موارد را می توانی به صورت ناشناس گزارش کنی.

همکاران ما مسئله را بررسی می کنند.

ما مسئله را گزارش می کنیم و تلاش می کنیم که کمک کنیم.

 
  jadati.de  

لینک های توصیه شده

 

© Copyright 2017 - RE-START Accociation for economical and social prevention and integration e.V.